ஶ்ரீகாந்தலட்சுமி, அருளானந்தம் |Srikanthaluxmy, Arulanantham
New Books
Path to Knowledge | 2012
Author : ஶ்ரீகாந்தலட்சுமி, அருளானந்தம்
Book Category : நூலக தகவல் அறிவியல்
ISBN : 9789556593273 | Pages : xii + 88  | Price : 600.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 513
நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி | 2010
Author : ஶ்ரீகாந்தலட்சுமி, அருளானந்தம்
Book Category : நூலக தகவல் அறிவியல்
ISBN : 9789556592795 | Pages : 439  | Price : 3000.00  | Size : 21 cm x 28 cm  | KBH No : 465
தகவல்வளங்களும் சேவைகளும் | 2010
Author : ஶ்ரீகாந்தலட்சுமி, அருளானந்தம்
Book Category : நூலக தகவல் அறிவியல்
நூலகவியல் தகவல் யுகமொன்றில் கணினித் தொழினுட்பம், தொலை தொடர்புத் தொழினுட்பம், கட்புல செவிப்புல தொழினுட்பம், நுண்பிரதியாக்கத் தொழினுட்பம் என்பன இணைந்த தகவல் தொழினுட்பச் சூழலில் ‘தகவல் கட்டுமீறல்’ என்ற கருத்து நிலையால் மனித சமூகம் திணறிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் நம்மைச் சுற்றி என்ன நடக்கின்றது என்பதை அறிந்துகொள்ள கற்க கற்பிக்க, கருத்தைத் தெரிவிக்க, பொழுதுபோக்க, ஆராய, புதிதாக அறிய, பிழைதிருத்த, மதிப்பிட என்று பலதரப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக நூலகத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு வாசகனுக்கும் உள்ளடக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆய்வுக்குதவும் அடிப்படை வளங்கள் முதற்கொண்டு யார் எது எங்கே எப்போது எப்படி ஏன் என்ற கேள்விகளுக்கு விடை தேடுவதற்கு....
ISBN : 9789556591705 | Pages : xx + 290  | Price : 900.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 356
Srikanthaluxmy, Arulanantham's Books Recently Published by KBH

Powered By : Viruba