பௌநந்தி, அ |Pownanthi, A
Pownanthi, A's Books Published by KBH
செ.கணேசலிங்கன் நாவல்கள் : ஓர் ஆய்வு | 2009
Author : பௌநந்தி, அ
Book Category : தமிழ் இலக்கியம்
ஈழத்தின் மிகச் சிறந்த நாவலாசிரியரான செ. கணேசலிங்கன் பற்றி தமிழ் இலக்கிய மாணவர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டியது அவசியமாகும். இந்த வகையில் திரு. பௌநந்தியின் இந்நூல் மிகவும் பயனுடையதாகும். தன்னுடைய முதுதத்துவமாணிப் பட்டத்துக்காக எழுதப்பட்ட ஆய்வேட்டினை நூலாக அவர் வெளிக்கொணர்கிறார். ஆய்வு பொதுமக்களுக்கும் பயனுடையதாக அமையவேண்டும். செ. கணேசலிங்கன் என்னும் நாவலாசிரியனின் திறன்களை எல்லோரும் அறியவும் திரு. பௌநந்தி என்னும் ஆய்வாளனை அவர்கள் அறியவும் இது உதவும். 
ISBN : 9789556591446 | Pages : xvi + 255  | Price : 500.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 331

Powered By : Viruba