பேரின்பநாயகம், ஹண்டி ச |Perinpanayakam, Handy S
Perinpanayakam, Handy S's Books Published by KBH
ஆட்சி இயல் | 2010
Author : பேரின்பநாயகம், ஹண்டி ச
Book Category : அரச அறிவியல்
தமிழ்ச் சமூகத்தின் முக்கிய ஆளுமைகளில் ஒருவரான ஹன்டி பேரின்பநாயகம் அவர்களினால் 1962இல் எழுதி வெளியிடப்பட்ட 'ஆட்சி இயல்’ எனும் இந்நூல் மீள் பதிப்பாக தற்போது வெளிவருகின்றது. அரசியல் யாப்புக்கள், அரசியல் நிறுவனங்கள், அரசியல் எண்ணக் கருக்கள் என்பவற்றின் நடைமுறைப் பிரயோகம் அரசறிவியல் கல்வியில் முக்கியமான ஒன்றாகும். அவற்றை அக்கால கட்டத்தில் வாழ்ந்து அனுபவித்த அறிஞர்களினாலேயே திறமையாக வெளிப்படுத்த முடியும். ஹன்டி பேரின்பநாயகம் இவ் அனுபவங்களை தர்க்க ரீதியாக மிகவும் எளிமையான வெகுசன மொழிநடையில் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார்....
ISBN : 9789556592542 | Pages : xvi + 363  | Price : 600.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 440

Powered By : Viruba