முத்துராமன், எம் |Muthuraman, M
Muthuraman, M's Books Published by KBH
சைவ சித்தாந்தம் | 2006
Author : முத்துராமன், எம்
Book Category : இந்து சமயம்
சைவ சித்தாந்தத்தினை மிக அடிப்படையிலிருந்து விளக்கும் இப்பிரபலம் பெற்ற நூல் இந்துசமயம் இந்து நாகரிகம் ஆகிய துறைகளில் கற்கும் மாணவர்களுக்கும் சைவசித்தாந்தத்தினை முழுமையாக அறிய விரும்புவர்களுக்கும் பொருத்தமானது.
ISBN : 9559429809 | Pages : vi + 167  | Price : 200.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 202

Powered By : Viruba