அம்மன்கிளி முருகதாஸ் |Ammankili Murugathas
New Books
தமிழ்க் கவிதைப் பாரம்பரியம் | 2011
Author : அம்மன்கிளி முருகதாஸ்
Book Category : தமிழ் இலக்கியம்
ISBN : 9789556593051 | Pages : 268  | Price : 600.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 492
இலங்கைத் தமிழரிடையே வாய்மொழி இலக்கியம் | 2007
Author : அம்மன்கிளி முருகதாஸ்
Book Category : தமிழ் இலக்கியம்
நாட்டார் இலக்கியங்கள் அவ்வப் பிரதேசத்து வாழ்வியலோடும் நம்பிக்கைகளோடும் பொழுதுபோக்கு விடயங்களோடும் தொடர்புபட்டன. தமது பாரம்பரிய அறிவையும் பழக்கவழக்கங்களையும் நம்பிக்கை களையும் தம்மை அறியாமலே அடுத்த தலைமுறையினருக்குக் கையளிக்க உதவும் சாதனங்களாக இவை அமைகின்றன. இச் சாதனங்கள் இலங்கைத் தமிழ்ப் பேசும் மக்களிடையே எத்தகைய இடத்தை வகிக்கின்றன என்பதை ஆராய்வதே இந்நூலின் நோக்கமாகும். ஐந்து ஆய்வாளர்களினால் எழுதப்பட்ட ஒன்பது ஆய்வுக் கட்டுரைகளைக் கொண்ட இந்நூல் இலங்கைத் தமிழரிடையே வழங்கும் வாய்மொழி இலக்கியம் பற்றிய அறிமுகத்தை வழங்குவதுடன்......
ISBN : 9789556591028 | Pages : xii + 97  | Price : 275.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 286
ஈழத்துத் தமிழ் நாடக அரங்கப் பாரம்பரியம் | 2007
Author : அம்மன்கிளி முருகதாஸ்
Book Category : நாடகமும் அரங்கியலும்
பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி அவர்கள் அரங்கு தொடர்பான நூல்களுக்கு அவ்வப்போது வழங்கிய அணிந்துரைகள் கட்டுரைகளின் தொகுப்பே இந்நூல். ஈழத்துத் தமிழ் நாடக அரங்கப் பாரம்பரியத்தினை இந்நூலினூடாக உணரலாம்.
ISBN : 9789556590994 | Pages : xii + 180  | Price : 120.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 283
Ammankili Murugathas's Books Recently Published by KBH

Powered By : Viruba