மொறகொட, மிலிந்த |Moragoda, Milintha
Moragoda, Milintha's Books Published by KBH
என்னைக் கவர்ந்த உலகத் தலைவர்கள் | 2009
Author : மொறகொட, மிலிந்த
Book Category : வாழ்க்கை வரலாறு
உலகப் பிரசித்தி பெற்ற 56 தலைவர்களைப் பற்றிய குறிப்புகளுடன் ஞாயிறு தினக்குரல் பத்திரிகையில் 60 வார காலமாக வெளிவந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பே இந்நூலாகும்.
ISBN : 9789556591897 | Pages : xvi + 303  | Price : 700.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 375

Powered By : Viruba