கணேசலிங்கம், ப |Ganeshalingam, P
Ganeshalingam, P's Books Published by KBH
தென்கிழக்காசியாவில் இந்துப் பண்பாடு | 2011
Author : கணேசலிங்கம், ப
Book Category : இந்து சமயம்
வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே தென்கிழக்காசிய நாடுகள் மீது இந்தியர்கள் வர்த்தக - வாணிப உறவுகளை ஏற்படுத்திப் பின்னர் தமது சமய நெறியான இந்து மத முறைகளையும் அங்கு புகுத்தி, அப்பிராந்தியத்து மக்களுடன் பண்பாட்டடிப்படையில் ஒன்று கலந்திருந்தனர். இதன் விளைவாக அந்நாடுகளில் இந்துப் பண்பாட்டின் செல்வாக்கு ஏற்பட்டது. அப்பிராந்தியத்தில் மிக ஆழமாக இந்து மத மரபுகள் பின்பற்றப்பட்டன. தென்கிழக்காசியாவில் நிலவிய இந்துப் பண்பாட்டினை இந்நூல் பதிவு செய்கின்றது.
ISBN : 9789556592931 | Pages : xii + 210  | Price : 450.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 480

Powered By : Viruba