சிவசாமி, வி |Sivasamy, V
Sivasamy, V's Books Published by KBH
ஆரியர் ஆதிவரலாறும் பண்பாடும் | 2011
Author : சிவசாமி, வி
Book Category : இந்து சமயம்
இந்நூல் இனரீதியாக அன்றி மொழி, பண்பாட்டு ரீதியிலே ஆரியர் யார் ? என்பதை ஆராய்கின்றது. அவர்களின் மொழிகள், ஆதிவரலாறு, புலப்பெயர்ச்சி, இருப்பிடங்கள் பற்றிச் சுருக்கமாகவும் இந்தியாவுக்கு அவர்களின் வருகையும், அங்கு வாழ்ந்தவர்களோடு சேர்ந்து உருவாக்கிய வேதகால நாகரிகம் பற்றிச் சற்று விரிவாகவும், புராதன வரலாறு, தொல்லியல், மொழிநூல், ஒப்பியல் மொழிநூல், சமயம் முதலியனவற்றிலே துறைபோகிய ஆய்வாளர்களின் கருத்துக்களைப் பெருமளவு தழுவி எழுதப்பட்டுள்ளது. இவ்விடயம் பற்றித் தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ள முக்கியமான நூல்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
 
ISBN : 9789556592986 | Pages : 108  | Price : 300.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 485

Powered By : Viruba