கனகரத்தினம், இரா. வை |Kanagarathinam, E. V
Kanagarathinam, E. V's Books Published by KBH
ஆறுமுகநாவலர் | 2007
Author : கனகரத்தினம், இரா. வை
Book Category : வாழ்க்கை வரலாறு
பொருளடக்கம் :  1. காலமும் சூழ்நிலையும்  /  2. சமயப் பணி  / 3. கல்விப்பணி  / 4. பதிப்பும் உரையும்  / 5. சமுதாயப் பணியும் நோக்கும்  / 6. யுகப்புருஷர்   /  பின்னிணைப்புகள்  /  மேலதிக வாசிப்புக்குரிய நூல்கள்.
ISBN : 9789556590897 | Pages : 61  | Price : 150.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 273

Powered By : Viruba