கனகரத்தினம், த |Kanagarathinam, T
Kanagarathinam, T's Books Published by KBH
சிறுவர் பாடல் | 2012
Author : கனகரத்தினம், த
Book Category : சிறுவர் இலக்கியம்
ISBN : 9789551997151 | Pages : 16  | Price : 200.00  | Size : 215 mm x 290 mm  | KBH No : I016
இலகு தமிழ் | 0000
Author : கனகரத்தினம், த
Book Category : ஏனையவை
சிங்கள மொழி மூலம் தமிழ் கற்கும் மாணவர்களுக்கும் அரச திணைக்கள, கூட்டுத்தாபன மற்றும் தனியார் நிறுவன அலுவலர் அதிகாரிகள் என்பவர்களுக்கும் உதவும் வகையில் விசேட முறையில் எழுதப்பட்ட பயிற்சி நூல் இதுவாகும்.
ISBN : 9789556591109 | Pages : x + 186  | Price : 195.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 294

Powered By : Viruba