கணேசையர், சி |Ganesayar, S
Ganesayar, S's Books Published by KBH
காசிவாசி சி. செந்திநாத ஐயர் | 2008
Author : கணேசையர், சி
Book Category : வாழ்க்கை வரலாறு
பொருளடக்கம்: 1. தோற்றமும் இளமைக்காலமும் / 2. திருமணமும் கல்வி யாத்திரையும் / 3. மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் /  4. கந்த புராண நவநீதம் /  5. சைவசித்தாந்த பாடம் / 6. காசிவாசி / 7. தமிழ்நாட்டிற் பணி / 8. நூல்கள் இரண்டு / 9. சித்தாந்த சமயப் பங்களிப்பும் ஆய்வு அறிவும் / பின்னிணைப்புகள் / உசாத்துணை.
ISBN : 9789556591427 | Pages : 53  | Price : 150.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 329

Powered By : Viruba