சந்திரசேகரன், சோ |Chandrasekaran, S
New Books
Facets of Sri Lanka Education | 2009
Author : சந்திரசேகரன், சோ
Book Category : கல்வியியல்
This book consists of articles pertaining to some aspects of education for social change, bureaucratic administration, open learning along with some analysis of education of disadvantaged communities mainly in countries of South Asia. One of the articles deals with education from a futureaological perspectives. A statistical data on current Sri Lankan education in given in the annex with explanatory notes.
ISBN : 9789556591569 | Pages : viii + 205  | Price : 900.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 342
கல்வியின் நவீன செல்நெறிகள் | 2007
Author : சந்திரசேகரன், சோ
Book Category : கல்வியியல்
சமூக அறிவியல் இயற்கை அறிவியல் மொழிகள் என்னும் பல்வேறு துறை சார்ந்த அறிவுத் தொகுதிக்கு ஈடாகக் கல்வியியல் அறிவுத் தொகுதியும் பெருவாரியாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இத்தகைய இக்கல்வியியல் அறிவுத் தொகுதியில் அண்மைக் காலங்களில் ஏற்பட்டு வரும் புதிய செல்நெறிகளை வெளிப்படுத்துவதே இந்நூலின் நோக்கமாகும்.
ISBN : 9789556590654 | Pages : x + 126  | Price : 300.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 238
ஒப்பியல் கல்வி | 2008
Author : சந்திரசேகரன், சோ
Book Category : கல்வியியல்
கல்வி முறைகள் பற்றிய ஒப்பியல் ஆய்வு என்பது பிற நாட்டுக் கல்வி முறைகளை முறையாக பரிசீலனை செய்து கல்வி முறைகளுக்கிடையில் உள்ள ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள், அவற்றுக்கான காரணங்கள், பொதுவான பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க ஏன் வெவ்வேறு தீர்வுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பவற்றை பகுத்து ஆராயும் ஒரு துறையாகும். இந்நூல் இத்துறையினை அறிமுகப்படுத்தி அதனை வரையறை செய்வதுடன் இத்துறையின் பிரதான ஆராய்ச்சி செல்நெறிகளை விளக்குகின்றது. மேலும் தென்னாசியா, மேற்காசியா, கிழக்காசியா, இலத்தீன் அமெரிக்கா, மேற்கு ஐரோப்பா உட்பட பல்வேறு பகுதிகளிலும் கல்வி தொடர்பாகக் காணப்படும் போக்குகளையும் பிரச்சினைகளையும் ஆய்வு ரீதியாக விபரிக்கின்றது.
ISBN : 9559429981 | Pages : viii + 164  | Price : 300.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 221
Chandrasekaran, S's Books Recently Published by KBH

Powered By : Viruba