சந்திரசேகரம், செ |Chandrasekaram, S
Chandrasekaram, S's Books Published by KBH
சீனா இந்தியா பொருளாதார அபிவிருத்தி : ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்வு | 2009
Author : சந்திரசேகரம், செ
Book Category : பொருளியல்
இந்நூல் சீனாவினதும் இந்தியாவினதும் பொருளாதார அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டை ஒப்பிட்டு ஆராய்கின்றது. இரு நாடுகளதும் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியூடான அபிவிருத்திப் போக்கில் சீனா எவ்விதம் இந்தியாவினின்றும் வேறுபட்டவகையில் செயற்பட முடிந்தது என்பதையும் இந்தியாவினதும் சீனாவினதும் நுகர்வு சேமிப்பு முதலீடு என்பவை எவ்வித போக்குடையது என்பதையும் அவற்றினை தீர்மானித்த காரணிகளில் முதன்மையானதாக அரசியல் உறுதிப்பாடு தேசியவிழிப்புணர்வு என்பவை இருந்துள்ளதையும் இந்நூல் விபரிக்கின்றது. அரசியல் உறுதிப்பாடும் தேசியவிழிப்புணர்வும் இரண்டு நாடுகளிலும் வேறுபட்ட அளவு வகிபங்குடையது என்பதை வலியுறுத்தும் இவ் ஆய்வில் இதனடிப்படையில் இரு நாடுகளிற்கும் இடையிலான வளர்ச்சி வீத வேறுபாடுகள்.....
ISBN : 9789556592023 | Pages : xx + 306  | Price : 800.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 388

Powered By : Viruba