அஸிஸ், எ. எம். எ |Aziz, A.M.A
Aziz, A.M.A's Books Published by KBH
இலங்கையில் இஸ்லாம் | 2007
Author : அஸிஸ், எ. எம். எ
Book Category : இஸ்லாம்
26 கட்டுரைகளைக் கொண்ட இந்நூல் இலங்கை முஸ்லிம்களின் வரலாறு கல்வி சிறுபான்மையினரின் அரசியல் என்பவற்றோடு அல்லாமா இக்பால் பற்றிய கட்டுரைகளையும் கொண்டுள்ளது. 1963ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கலாசார அமைச்சின் சாஹித்திய மண்டலம் இந்நூலிற்கு அரசவிருது வழங்கிக் கௌரவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ISBN : 9556590501 | Pages : x11 + 128  | Price : 350.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 224

Powered By : Viruba