செல்வராசன், சில்லையூர் |Selvarasan, Sillayoor
Selvarasan, Sillayoor's Books Published by KBH
ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி | 2009
Author : செல்வராசன், சில்லையூர்
Book Category : தமிழ் இலக்கியம்
ஈழத்தின் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி பற்றி 1962ஆம் ஆண்டு வரை இந்நூல் விபரிக்கின்றது. 1891ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த இன்னாசித்தம்பியின் ‘ஊசோன் பாலந்தை கதை’ தொடக்கம் 1962ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தெல்லியூர் செ. நடராசாவின் ‘காலேஜ் காதல்’ வரையிலான ஏறத்தாழ 150 நாவல்கள் தொடர்பான தகவல்களையும் அந்நாவல்களின் சில பகுதிகளையும் இந்நூலின் பின்னிணைப்பில் காணலாம்.
ISBN : 9789556591972 | Pages : 88  | Price : 250.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 383

Powered By : Viruba