ஞானப்பிரகாசம், எல். பி |Gnanappirakasam, L. P
Gnanappirakasam, L. P's Books Published by KBH
வணிகக் கணக்கீடு பகுதி II | 2010
Author : ஞானப்பிரகாசம், எல். பி
Book Category : கணக்கியலும் முகாமைத்துவமும்
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள புதிய கணக்கீட்டுப் பாடத்திட்டத்திற்கமைய வெளிவரும் முதலாவது தமிழ் நூல் என்ற பெருமையைப் பெறும் இந்நூல் சிறப்பாக க. பொ. த. (உயர்தர) வகுப்புகளில் கணக்கீட்டினை ஒரு பாடமாக கற்கின்ற மாணவர்களுக்கும் அதனை கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்களது கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை மேலும் செழிப்பாக்க மிக உதவும்.
ISBN : 9789556592443 | Pages : viii + 215  | Price : 600.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 430
வணிகக் கணக்கீடு பகுதி I | 2009
Author : ஞானப்பிரகாசம், எல். பி
Book Category : கணக்கியலும் முகாமைத்துவமும்
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள புதிய கணக்கீட்டுப் பாடத்திட்டத்திற்கமைய வெளிவரும் முதலாவது தமிழ் நூல் என்ற பெருமையைப் பெறும் இந்நூல் சிறப்பாக க. பொ. த. (உயர்தர) வகுப்புகளில் கணக்கீட்டினை ஒரு பாடமாக கற்கின்ற மாணவர்களுக்கும் அதனை கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்களது கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை மேலும் செழிப்பாக்க மிக உதவும்.
ISBN : 9789556591941 | Pages : viii + 294  | Price : 650.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 380

Powered By : Viruba