தங்கேஸ், ப |Thanges, P
Thanges, P's Books Published by KBH
சாதியின்மையா சாதிமறைப்பா? | 2009
Author : தங்கேஸ், ப
Book Category : சமூகவியல்
இப்புத்தகம் இலங்கையில் சிங்களவர் இலங்கைத் தமிழர் இந்தியத் தமிழர்களிடையேயுள்ள வேறுபட்ட சமூகச் சூழமைவுகளான கிராமங்கள் தோட்டப்புறங்கள் நகரச் சேரிகள் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் உள்@ரில் இடம்பெயர்ந்த மக்கள் தங்கியிருக்கும் முகாம்கள் சமய வழக்கங்கள் உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அரசியல் போன்றவற்றில் மாற்றமடைந்துவரும் சாதிப்பாகுபாட்டு அம்சங்களை வெளிக்கொணர்கின்றது. தற்கால இலங்கைச் சமூகம் சாதியற்ற சமூகமாக இருப்பதைக் காட்டிலும் சாதியை மறைக்கும் சமூகமாக இருப்பதற்கே முயற்சிக்கின்றது என்ற விவாதப் புரிதலுடன் சலுகை குறைந்த சாதிக் குழுக்களின் மனித உரிமை மேன்மை முதலியவற்றை...
ISBN : 9789556591651 | Pages : xxii + 220  | Price : 600.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 351
Casteless or Caste-blind ? | 2009
Author : தங்கேஸ், ப
Book Category : ஏனையவை
There is complete silence about and widespread denial of caste in contemporary Sri Lanka.  Caste is not recognized for any official purpose at least since the abolition of Rajakariya in the 1830s. The issue of caste is not discussed or debated in Sri Lankan mass media in sharp contrast to the situation in India or Nepal. In spite of these denials, caste seems to operate in various private and public domains, including marriage, political and social mobilization as well as in patterns and degree of social mobility among Sinhalese and Tamils in Sri Lanka.  In the prevailing social and political environment in the country caste is very much an underground.......
ISBN : 9789556591552 | Pages : xviii + 180  | Price : 950.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 341

Powered By : Viruba