நவரட்ணம், உலகநாதர் |Navaratnam, U
Navaratnam, U's Books Published by KBH
கற்றல் கற்பித்தல் செயன்முறையில் கல்வி உளவியல் | 2007
Author : நவரட்ணம், உலகநாதர்
Book Category : அரச அறிவியல்
கற்றல் கற்பித்தல் செயன்முறையில் நீண்டகாலமாகப் பிரயோகிக்கப்பட்டுவந்த கல்வி உளவியல் எண்ணக்கருக்கள் தொடர்பாக நாம் பெற்ற அறிவு அல்லது அனுபவம் பல்வேறு மாற்றங்களுக்குள்ளாகியுள்ளது. இந்நிலையில் இம்மாற்றங்களை அறிவதுடன் அவை எமது கற்றல் கற்பித்தல் புலத்தில் செலுத்தக்கூடிய செல்வாக்கையும் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அறிதல் வேண்டும். அறிவு இற்றைப்படுத்தப்படும் ( Update ) போதுதான் உலகத்தின் இயக்கத்தோடு நாமும் சேர்ந்து இயங்க முடியும். இதனை மனதிலிருத்தியே இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.....
ISBN : 9789556591087 | Pages : xii + 95  | Price : 200.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 292

Powered By : Viruba