புனைவுகள்    |   Fiction    |   ප්‍රබන්ධNew Books
காலங்கள் சாவதில்லை | 2014
Author : ஜோசெப், தெளிவத்தை எஸ்
Book Category : புனைவுகள்
ISBN : 9789550350025 | Pages : v + 253  | Price : 450.00  | Size : 125 mm x 195 mm  | KBH No : P003
இரத்த சுவடுகள் | 2013
Author : கணேசலிங்கன், செ
Book Category : புனைவுகள்
ISBN : | Pages : 176  | Price : 90.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 532
பறிபோகும் பண்பாடு | 2012
Author : கணேசலிங்கன், செ
Book Category : புனைவுகள்
ISBN : | Pages : 192  | Price : 90.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 516
All Books
காலங்கள் சாவதில்லை | ஜோசெப், தெளிவத்தை எஸ் | 2014
இரத்த சுவடுகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2013
பறிபோகும் பண்பாடு | கணேசலிங்கன், செ | 2012
வாழ்வும் கடனும் | கணேசலிங்கன், செ | 2012
எதிர்மறைகளின் ஒற்றுமை | கணேசலிங்கன், செ | 2011
சூறாவளிகளுக்கு என்ன பெயர் ? | கணேசலிங்கன், செ | 2011
பர்மியப் பிக்கு சொன்ன கதைகள் | பத்மநாதன், சோ | 2011
தீவிரவாதி | கணேசலிங்கன், செ | 2010
மணமும் விதியும் | கணேசலிங்கன், செ | 2010
அசன்பே சரித்திரம் ( அசன்பேயுடைய கதை ) | சித்திலெவ்வை மரைக்கார், எம்.சி | 2010
நொறுங்குண்ட இருதயம் | மங்களநாயகம், தம்பையா | 2010
கண்ணீரும் புன்னகையும் | கோச்சடை, சே | 2009
இன்பத்தின் எல்லையில் | கணேசலிங்கன், செ | 2009
நீண்ட பயணம் | கணேசலிங்கன், செ | 2009
முகுந்தனின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 2009
தந்தையின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 2008
சித்தார்த்த யசோதரா | சோமா ஜயகொடி | 2008
ஒரு களவுக்காதல் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 2007
சிவமலரின் சமயம் | கணேசலிங்கன், செ | 2007
ஒரு விதவையின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 2006
கிழக்கும் மேற்கும் | கணேசலிங்கன், செ | 2006
காதல் உறவல்ல பகைமை உறவு | கணேசலிங்கன், செ | 2006
The Untold Stories of Ancient Tamils in Sri Lanka | செல்வதுரை மனோகரன் | 2006
இரு நண்பரகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2005
கடவுளும் மனிதனும் | கணேசலிங்கன், செ | 2005
ஊமைகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2005
Bitter Honey | கணேசலிங்கன், செ | 2005
நல்லவன் | கணேசலிங்கன், செ | 2004
இருட்டறையில் உலகம் | கணேசலிங்கன், செ | 2004
ஒரு பனஞ்சோலைக் கிராமத்தின் எழுச்சி | ரகுநாதன், என்.கே | 2004
போர்க்கோலம் | கணேசலிங்கன், செ | 2004
இருமுகம் | கணேசலிங்கன், செ | 2004
மண்ணும் மக்களும் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
தேன் பறிப்போர் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
செ.கணேசலிங்கனின் சிறுகதைகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
அபலையின் கடிதம் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
கோடையும் பனியும் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
சிறையும் குடிசையும் | கணேசலிங்கன், செ | 2002
கூட்டுக்கு வெளியே | கணேசலிங்கன், செ | 2002
ஒரு மண்ணின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 2002
நீ ஒரு பெண் | கணேசலிங்கன், செ | 2002
விலங்கில்லா அடிமைகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2002
ஒரு பெண்ணின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 2002
வன்முறை வடுக்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 2002
தரிசனம் | நந்தி ( பேராசிரியர் செ.சிவஞானச | 2002
சிறுவருக்கான சிந்தனைக் கதைகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2002
இலையுதிர் காலத்தின் ஒரு மாலை நேரம் | ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் | 2002
செல்வி | கணேசலிங்கன், செ | 2001
உலகச் சந்தையில் ஒரு பெண் | கணேசலிங்கன், செ | 2001
சடங்கு | கணேசலிங்கன், செ | 2001
தாய் வீடு | கணேசலிங்கன், செ | 2001
போட்டிச் சந்தையில் | கணேசலிங்கன், செ | 2000
நான்கு சுவர்களுக்குள் | கணேசலிங்கன், செ | 2000
அவனும் சில வருடங்களும் | ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் | 2000
கலையும் சமுதாயமும் | கணேசலிங்கன், செ | 2000
இலட்சியக் கனவுகள் | கணேசலிங்கன், செ | 1999
மண்ணும் மல்லிகையும் | விமல் குழந்தைவேல் | 1999
அவர்களுக்கென்று ஒரு குடில் | கருணாகரமூர்த்தி, பொ | 1999
நோயில் இருத்தல் | பொன்னம்பலம், மு மஹாகவி | 1999
இரண்டாவது சாதி | கணேசலிங்கன், செ | 1999
குடும்பச் சிறையில் | கணேசலிங்கன், செ | 1999
திரும்பிப் பார்க்கிறேன் | கணேசலிங்கன், செ | 1998
அடைப்புகள் | கணேசலிங்கன், செ | 1998
ஒரு குடும்பத்தின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 1998
செவ்வானம் | கணேசலிங்கன், செ | 1997
ஓர் அரசியலின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 1997
கவர்ச்சிக்கலையின் மறுபக்கம் | கணேசலிங்கன், செ | 1997
சூரியன் கிழக்கில் உதிப்பதில்லை | கணேசலிங்கன், செ | 1997
மரணத்தின் நிழலில்... | கணேசலிங்கன், செ | 1997
ஈனத் தொழில் | கணேசலிங்கன், செ | 1997
நாளைக்கு இன்னொருத்தன் | ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் | 1997
பொய்மையின் நிழலில்... | கணேசலிங்கன், செ | 1997
புதிய சந்தையில்... | கணேசலிங்கன், செ | 1996
தரையும் தாரகையும் | கணேசலிங்கன், செ | 1996
நகரமும் சொர்க்கமும் | கணேசலிங்கன், செ | 1996
அம்மா என்றொரு பெண் | ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் | 1996
வரதர் கதைகள் | வரதராசன், தி.ச ( வரதர் ) | 1996
பனி பெய்யும் இரவுகள் | ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் | 1995
மான்விழிக்குக் கடிதங்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 1995
அயலவர்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 1995
வதையின் கதை | கணேசலிங்கன், செ | 1995
நெருப்பு | தேவகாந்தன் | 1995
இளமையின் கீதம் | கணேசலிங்கன், செ | 1987
அந்நிய மனிதர்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 1982
கொடுமைகள் தாமே அழிவதில்லை | கணேசலிங்கன், செ | 1974
சங்கமம் | கணேசலிங்கன், செ | 1961
ஒரே இனம் | கணேசலிங்கன், செ | 1960
நீண்ட பயணம் - நாவலும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் | கணேசலிங்கன், செ | 0000

Powered By : Viruba