பொது    |   General    |   පොදුNew Books
ஆற்றல் | 2013
Author : kbh
Book Category : பொது
ISBN : 9789556593808 | Pages : 124  | Price : 400.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 566
குறள் சார்ந்த புதிய சிந்தனைகள் | 2013
Author : கணேசலிங்கன், செ
Book Category : பொது
ISBN : | Pages : 126  | Price : 60.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 537
பரீட்சைகளுக்கு தயாராவது எப்படி ? | 2011
Author : சின்னத்தம்பி, மா
Book Category : பொது
இவர் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத்துறையின் தலைவராக பணியாற்றி வருகிறார். பல்கலைக்கழகத்தின் விரிவுரையாளர் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களின் அபிவிருத்தி அலகினது பதில் பணிப்பாளராகவும் பணியாற்றிவருகிறார். பாடசாலை மாணவர் கல்வி, அவர்களது பரீட்சைகள், அவர்களது முன்னேற்றம் தொடர்பாக ஏறக்குறைய நான்கு தசாப்த கால அனுபவம் கொண்டவர்.மாணவர்கள் பரீட்சை தொடர்பாக எதிர்கொள்ளும் இடர்ப்பாடுகளைக் குறைப்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் இதில் இடம் பெறுகின்றன.எளிய முறையில் - வினாவிடை வடிவில் எழுதப்பட்டிருப்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.க.பொ.த. சாதாரண மற்றும் உயர்தர மாணவர்களது பெற்றோரும் இதன் மூலம் பயன்பெறமுடியும் என நூலாசிரியர் நம்புகிறர்.
ISBN : 9789556592900 | Pages : 38  | Price : 90.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 476
All Books
ஆற்றல் | kbh | 2013
குறள் சார்ந்த புதிய சிந்தனைகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2013
பரீட்சைகளுக்கு தயாராவது எப்படி ? | சின்னத்தம்பி, மா | 2011
வீட்டினுள் தோட்டம் | பிரேமானந்தராஜா, க | 2010
குமரன் தொகுப்பு 1971 - 1983 | கணேசலிங்கன், செ | 2006
முற்போக்கு இலக்கிய முன்னோடிகள் | பொன்னையன், நீர்வை | 2002
நிகழ்வுகளும் நினைவுகளும் | சோமகாந்தன் | 2001
சுத்தபோசன பாகசாத்திரம் | திருச்சிற்றம்பலவர், சு முதலியா | 1997
அறிவுக் கடிதங்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 1995

Powered By : Viruba