ஊடகவியல்    |   Journalism    |   ලේඛන කලාවNew Books
இலங்கைத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகள் ( 1841 - 1950 ) | 2012
Author : றமீஸ் அப்துல்லா
Book Category : ஊடகவியல்
இலங்கைத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகள் தொடர்பாக இதுவரை வெளிவந்த நூல்களிலிருந்து வேறுபட்டு பல்வேறு புதிய தகவல்களையும், அறியப்படாத பல பத்திரிகைகள் பற்றிய விபரங்களையும் தரும் இந்நூல், இதழியல் பற்றியும் அச்சு ஊடக தோற்றம், கோட்பாடு, அதனால் ஈழத்தில் உருவான பத்திரிகைகளின் (1841-1950) பின்னணி அதன் சமூக, அரசியல், இலக்கிய முக்கியத்துவம் பற்றியும் விரிவாக விபரிக்கின்றது. 
ISBN : 9789556593334 | Pages : xii + 260  | Price : 650.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 519
நோக்கு : தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியத் தலையங்கங்கள் | 2012
Author : தனபாலசிங்கம், வீ
Book Category : ஊடகவியல்
ISBN : 9789556593471 | Pages : xxii + 236  | Price : 500.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 533
கலைத்துவ சினிமா | 2012
Author : இன்பமோகன், வடிவேல்
Book Category : ஊடகவியல்
ISBN : 9789556593204 | Pages : 166  | Price : 750.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 506
All Books
இலங்கைத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகள் ( 1841 - 1950 ) | றமீஸ் அப்துல்லா | 2012
நோக்கு : தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியத் தலையங்கங்கள் | தனபாலசிங்கம், வீ | 2012
கலைத்துவ சினிமா | இன்பமோகன், வடிவேல் | 2012
தமிழ்த் திரைப்படங்களில் ஆண்-பெண் பால்பேதம் | கோவிந்தன், கா | 2001
தமிழ்த் திரைப்படங்களில் சாதி, மத... பேதங்கள் | கோவிந்தன், கா | 2001
இன்றைய இதழியல் | சந்திரிகா சுப்பிரமணியன் | 1998

Powered By : Viruba