ஏனையவை    |   Other    |   වෙනත්New Books
உங்கள் இருதயத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் | 2009
Author : இந்திரகுமார், ஜெ
Book Category : ஏனையவை
இருதயத்தின் நலனையும் அதனை பாதுகாக்கின்ற வழிவகையினையும் அதில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகளையும் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக்கூறும் வகையில் இலகுவான நடையில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
ISBN : 9789556592009 | Pages : x + 165  | Price : 400.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 386
Fundamentals of Electronics | 2009
Author : இராஜேந்திரா, ஜே. சி. என்
Book Category : ஏனையவை
Fundamentals of Electronics is a comprehensive book illustrating the basics of electronics written for the students who are following the G.C.E (A/L) physics, the first year basic electronic courses in physics and engineering stream in a university and the technical courses related to electrical and electronics. The main objective of this book is to present the subject matter in a simple and lucid style so that it can be easily understood by the learners. There are nine chapters covering various aspects of basic electronics in this book. Questions are included at the end of each chapter. These are of varying difficulty and are structured carefully.....
ISBN : 9789556591484 | Pages : xviii + 236  | Price : 500.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 335
Fundamentals of Numerical Computing | 2009
Author : கனகநாதன், எஸ்
Book Category : ஏனையவை
Fundamentals of numerical computing is written for undergraduate students of science and Engineering. The main objective of this book is to present a balanced treatment of theory and practice of numerical computing. There are ten chapters covering various aspects of numerical analysis. some significant features of this book are. Basic concepts are clearly explained, Separate chapters on Number System and Errors, Numerical Solution of Nonlinear Equations, Interpolation, System of Linear Equations, Numerical Differentiation and Evaluation of Integrals and Solution of Ordinary Differential Equations, Concepts are illustrated by many examples and diagram.
ISBN : 9789556591675 | Pages : xi + 295  | Price : 1200.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 353
All Books
உங்கள் இருதயத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் | இந்திரகுமார், ஜெ | 2009
Fundamentals of Electronics | இராஜேந்திரா, ஜே. சி. என் | 2009
Fundamentals of Numerical Computing | கனகநாதன், எஸ் | 2009
Evaluation Research in Education | ஜஃபார், ப. கா. பக்கீர் | 2009
Casteless or Caste-blind ? | சில்வா, காலிங்க டியூடர் | 2009
கருத்தியல் பற்றிய சிந்தனைகள் ( Musings in Ideology ) | தேவி பிரசாத் சட்டோபாத்தியாய | 2009
இரவிந்திரநாத் தாகூரின் கீதாஞ்சலி | நடராஜன், நவாலியூர் சோ | 2008
தம்மபதம் | நடராஜன், நவாலியூர் சோ | 2008
சில பயணக் குறிப்புகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2007
The Federal Party of Sri Lanka | சிவராஜா, அம்பலவாணர் | 2007
Environmental Polution | வசந்தகுமரன், தங்கவேலு | 2007
Geomorphology : Agents of Erosion and Deposition | அன்ரனி நோர்பேட், எஸ் | 2007
Geographical Technologies in Information and Space Age | வசந்தகுமரன், தங்கவேலு | 2007
Fundamentals of Information Technology | கனகநாதன், எஸ் | 2006
Introduction to Maters and Radiation | இராஜேந்திரா, ஜே. சி. என் | 2006
பல்சுவைக் கட்டுரைகள் | கணேசலிங்கன், செ | 2006
குமரன் தொகுப்பு : 1971 - 1983 | கணேசலிங்கன், செ | 2006
நினைவாற்றலை வளர்த்தல் | சீத்தா, சமரசிங்க | 2005
சாரணர் கற்கை நெறி | புவன், சுப்பிரமணியம் | 2004
மொழிபெயர்ப்பு நுட்பம் | முருகையன், இ | 2002
பூகம்பம் : பேரழிவும் - பயனும் | சிதம்பரநாதன், ஜெ | 1996
கல்விசார் தொடர்புகள் நினைவுகள் சிந்தனைகள் | சுசீந்திரராஜா, சு | 0000
இலகு தமிழ் | கனகரத்தினம், த | 0000
மரணத்திற்குப் பின்... | சங்கரப்பிள்ளை, பொ | 0000

Powered By : Viruba