இஸ்லாம்    |   Islam    |   ඉස්ලාම් ධර්මයNew Books
பூரணவாழ்வு : கட்டுரைகள் - கவிதைகள் | 2013
Author : அப்துல் காதர் லெப்பை
Book Category : இஸ்லாம்
அப்துல் காதர் லெப்பை மிகவும் பிரபலமான ஈழத்து முஸ்லிம் கவிஞர்களுள் ஒருவர். மரபுக்கும் நவீனத்துவத்துக்கும் இணைப்புப் பாலமாக விளங்கியவர். சிறந்த சிந்தனையாளர். இவரின் சிந்தனை மிகுந்த ஐந்து கட்டுரைகளையும் கவித்துவம் மிகுந்த இருபது கவிதைகளையும் இந்நூல் கொண்டுள்ளது.“கவிஞரும் சிந்தனையாளரும் என்றவகையில் அப்துல் காதர் லெப்பை கடந்த நூற்றாண்டில் இலங்கை முஸ்லிம்கள் மத்தியில் வாழ்ந்த ஒரு முக்கியமான ஆளுமை என்பதையும் சமூகமும் மதமும் பற்றிய நமது சிந்தனையைப் புனரமைப்பதில் அவருடைய எழுத்துக்கள் மிகுந்த தாக்கத்தைச் செலுத்த வல்லவை என்பதையும் நான் அழுத்திக் கூறவிரும்புகிறேன். அவருடைய கட்டுரைகள் இப்போதுதான் நூலுருப் பெறத்தொடங்கியுள்ளன. அவருடைய எல்லாக் கட்டுரைகளும் தனித் தொகுப்பாக வெளிவரவேண்டும். 
ISBN : 9789556593587 | Pages : xxxii + 130  | Price : 450.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 544
இஸ்லாமியத் தமிழாய்வு : பிள்ளைத் தமிழாய்வு | 2011
Author : பஷீர், தக்கலை எம். எஸ்
Book Category : இஸ்லாம்
ISBN : | Pages : 190  | Price : 90.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 455
புத்தளம் முஸ்லிம்கள் : வரலாறும் வாழ்வியலும் | 2009
Author : அனஸ், எம். எஸ். எம்
Book Category : இஸ்லாம்
இலங்கை முஸ்லிம்களின் வரலாற்றுத் தேடலில் ஆரம்ப கால முஸ்லிம் குடியேற்றங்களும் அவற்றின் வழி உருவான பட்டினங்களும் பற்றிய ஆய்வுகள் தவிர்க்க முடியாத முக்கியத்துவமுடையவை. இலங்கையின் ஆதி குடியேற்றப் பிரதேசங்களில் புத்தளத்திற்கும் கல்பிட்டிக்கும் பாரிய வரலாற்றுப் பெருமை உள்ளது. இதுதான் இந்த நூலின் மைய விடயப்பொருள். கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் இருந்து புத்தளம் பிரதேசத்தில் நடைபெற்றுவந்த கடல் போக்குவரத்துக்களையும் துறைமுக நடவடிக் கைகளையும் இந்நூல் விரிவாகப் பேசுகிறது....
ISBN : 9789556591965 | Pages : xxiv + 392  | Price : 900.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 382
All Books
பூரணவாழ்வு : கட்டுரைகள் - கவிதைகள் | அப்துல் காதர் லெப்பை | 2013
இஸ்லாமியத் தமிழாய்வு : பிள்ளைத் தமிழாய்வு | பஷீர், தக்கலை எம். எஸ் | 2011
புத்தளம் முஸ்லிம்கள் : வரலாறும் வாழ்வியலும் | அனஸ், எம். எஸ். எம் | 2009
இலங்கையில் இஸ்லாம் | அஸிஸ், எ. எம். எ | 2007
தற்கால இஸ்லாமியச் சிந்தனை | அனஸ், எம். எஸ். எம் | 2007
இலங்கையில் முஸ்லிம் நுண்கலை | அனஸ், எம். எஸ். எம் | 2007
சீறாப்புராணம் | பஷீர், தக்கலை எம். எஸ் | 2005
தமிழ் இலக்கியத்தில் இசுலாத்தின் தாக்கம் | பஷீர், தக்கலை எம். எஸ் | 2004

Powered By : Viruba