பெண்ணியம்    |   Feminism    |   ස්ත්‍රි වාදයNew Books
ஈழத்துத் தமிழ்ப் பெண் ஆளுமைகள் | 2012
Author : பத்மா, சோமகாந்தன்
Book Category : பெண்ணியம்
ISBN : 9789556593310 | Pages : xii + 114  | Price : 400.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 517
ஈழத்துத் தமிழ் அரங்கில் பெண் | 2003
Author : ஜெயரஞ்சினி இராசதுரை
Book Category : பெண்ணியம்
ISBN : 978955429241 | Pages : 286  | Price : xxx  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 115
பெண் அடிமை தீர | 2001
Author : கணேசலிங்கன், செ
Book Category : பெண்ணியம்
மனித இன வரலாற்றில் முதலாவது வேலைப் பிரிவினையுடன் தாய் வழிச் சமுதாயம் வீழ்ச்சியுற்றது. அத்தோடு உலகின் முதலாவது அடிமைத்தனமும் தோன்றியது. இதன் பின்னர் இன்று வரை தோன்றிய சமூக அமைப்புகள் அரசுகள் அனைத்திலும் நிலவும் பகைமை உறவுகள் அனைத்திற்கும் பெண்ணடிமை நிலையே அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது. பெண் எவ்வாறு அடிமைப்பட்டாள்? இன்றும் எவ்வாறெல்லாம் அடக்கி ஒடுக்கப்படுகிறாள்? அவளது உழைப்பு எவ்வாறெல்லாம் அபகரிக்கப்படுகிறது? அவளது விடுதலைக்கு வழியென்ன? வரலாற்றில் அவளது எதிர்காலமென்ன? போன்ற வினாக்களுக்கு இந்நூல் விஞ்ஞானப10ர்வமாக விடை கூறும்.
ISBN : 9789556590197 | Pages : 160  | Price : 150.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 018
All Books
ஈழத்துத் தமிழ்ப் பெண் ஆளுமைகள் | பத்மா, சோமகாந்தன் | 2012
ஈழத்துத் தமிழ் அரங்கில் பெண் | ஜெயரஞ்சினி இராசதுரை | 2003
பெண் அடிமை தீர | கணேசலிங்கன், செ | 2001
பெண்ணியப் பார்வையில் திருக்குறள் | கணேசலிங்கன், செ | 2000
பெருமைக்குரிய பெண்கள் | சந்திரிகா சுப்பிரமணியன் | 1990

Powered By : Viruba