சமூகவியல்    |   Sociology    |   සමාජ විද්‍යාවNew Books
Health in Wartime North of Sri Lanka | 2013
Author : செல்வராஜா, என்
Book Category : சமூகவியல்
ISBN : 9789556593846 | Pages : 180  | Price : 1200.00  | Size : 16 cm x 24 cm  | KBH No : 570
கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகள் : சமயம் - கலை - அழகியல் | 2012
Author : இன்பமோகன், வடிவேல்
Book Category : சமூகவியல்
இந்நூல் கிழக்கிலங்கை மக்களின் தனித்துவமான வாழ்வியல் அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் சடங்குகள் பற்றியதாக அமைந்துள்ளது. கிழக்கிலங்கையின் பல பிரதேசங்களிலும் சடங்குகள்  நிகழ்த்தப்படுகின்றன. இவை பிரதேசத் தனித்துவங்கள் சிலவற்றைக் கொண்டு விளங்கியபோதும் வழிபாட்டை நிகழ்த்துவதன் நோக்கம், வழிபடப்படும் தெய்வங்கள், மக்களின் நம்பிக்கை, சமூக செயற்பாட்டில் சடங்குகள் பெறும் முக்கியத்துவம் என்னும் விடயங்களில் ஒத்த போக்கே காணப்படுகின்றன. மேலும் இச்சடங்குகள் கிழக்கிலங்கை மக்களின் வாழ்வியல் அம்சங்கள் பலவற்றுடனும் தொடர்புடையனவாக விளங்குகின்றன.
ISBN : 9789556593235 | Pages : 346  | Price : 975.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 509
இலங்கையின் இனவரைவியலும் மானிடவியலும் | 2011
Author : சண்முகலிங்கம், க
Book Category : சமூகவியல்
இலங்கையின் இனவரைவியலும் மானிடவியலும் என்னும் பொதுத் தலைப்பில் 12 கட்டுரைகளைக் கொண்டதாய் விளங்கும் இந்நூல் இலங்கையின் சிங்கள தமிழ்ச் சமூகங்களின் சாதிக்கட்டமைப்பு பற்றி சமூகவியல், மானிடவியல் அடிப்படையில் விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது. வெவ்வேறு சமூகங்களின் உட்புறத்தையும், அவற்றின் முரண்பட்ட உள் அடுக்குகளையும் நூலாசிரியர் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வருகிறார். பிறைஸ் றயான், நூர் யல்மன், மைக்கேல் பாங்ஸ், மக்ஜில்வ்ரே, ஜனிஸ் ஜிஜின்ஸ், ஒட்வார் ஹொலப் ஆகிய மேற்கு நாட்டு ஆய்வாளர்களாலும், மைக்கேல் றொபர்ட்ஸ், ஏ.ஜே. வில்சன், நியுடன் குணசிங்க ஆகிய இலங்கையின் அறிஞர்களாலும் எழுதப்பட்ட ஆய்வு நூல்களில்.....
ISBN : 9789556592740 | Pages : 140  | Price : 400.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 460
All Books
Health in Wartime North of Sri Lanka | செல்வராஜா, என் | 2013
கிழக்கிலங்கைச் சடங்குகள் : சமயம் - கலை - அழகியல் | இன்பமோகன், வடிவேல் | 2012
இலங்கையின் இனவரைவியலும் மானிடவியலும் | சண்முகலிங்கம், க | 2011
பண்பாடு : சமூக மெய்யில் நோக்கு | கிருஷ்ணராஜா, சோ | 2010
சமூகவியலும் இலக்கியமும் | கைலாசபதி, க | 2009
சாதியின்மையா சாதிமறைப்பா? | சில்வா, காலிங்க டியூடர் | 2009
My Contribution to Civic Discourse in Calgary | வெற்றிவேலு நல்லைநாயகம் | 2009
புலம் பெயர்ந்தவர்களின் பொருளாதாரப் பங்களிப்புகள் | சிறிரஞ்சன், என் | 2005
ஈழத்து வாழ்வும் வளமும் | கணபதிப்பிள்ளை, க பேராசிரியர் | 2001
இலங்கை தேச வழமைகளும் சமூக வழமைகளும் | பத்மநாதன், சி | 2001
யாழ்ப்பாணம் - சமூகம், பண்பாடு, கருத்துநிலை | சிவத்தம்பி, கா | 2000
பண்பாட்டுச் சிந்தனைகள் | தில்லைநாதன், சி | 2000

Powered By : Viruba