பொருளியல்    |   Economics    |   ආර්ථික විද්‍යාවNew Books
சிற்றினப் பொருளியல் | 2013
Author : ரவீந்திரகுமாரன், நவரத்தினம்
Book Category : பொருளியல்
ISBN : 9789556593945 | Pages : 192  | Price : 375.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 580
Production Theory | 2013
Author : பிரேமரட்னே, எஸ்.பி
Book Category : பொருளியல்
ISBN : 9789556594065 | Pages : 114  | Price : 600.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 592
இலங்கைப் பொருளாதாரத்தின் அபிவிருத்திப் பிரச்சினைகள் : ஓர் சமகால மீளாய்வு | 2010
Author : பாலகிருஷ்ணன், என்
Book Category : பொருளியல்
இலங்கையின் அபிவிருத்தி தொடர்பாக காணப்படும் பிரச்சினைகள் பற்றி ஆராயும் 14 கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூலாகும். ‘தினக்குரல்’ ஞாயிறு வெளியீடுகளில் வெளிவந்த இக்கட்டுரைகள் (2009) திருத்தியமைக்கப்பட்டு நூல்வடிவத்தில் இப்போது வெளிவருகின்றது. பொருளியலைப் பாடமாகப் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் அதில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் உள்ளவர்களுக்கும் பயன்படும் என்ற நோக்கில் விரிவான வாசகர் மட்டத்திற்கு இந்நூல் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.
ISBN : 9789556592405 | Pages : xvi + 180  | Price : 450.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 426
All Books
சிற்றினப் பொருளியல் | ரவீந்திரகுமாரன், நவரத்தினம் | 2013
Production Theory | பிரேமரட்னே, எஸ்.பி | 2013
இலங்கைப் பொருளாதாரத்தின் அபிவிருத்திப் பிரச்சினைகள் : ஓர் சமகால மீளாய்வு | பாலகிருஷ்ணன், என் | 2010
சீனா இந்தியா பொருளாதார அபிவிருத்தி : ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்வு | சந்திரசேகரம், செ | 2009
பருநிலைப் பொருளியல் : ஓர் அறிமுகம் | நித்நியானந்தன், வி | 2008
இலங்கைப் பொருளாதாரம் : கோட்பாடுகளும் நடைமுறைகளும் | சின்னத்தம்பி, மா | 2008
Cash Management | வேல்நம்பி, தி | 2007
பொருளாதார மேம்பாட்டுச் சிந்தனைகள் | சிறிரஞ்சன், என் | 2004
இலங்கை அரசியற் பொருளாதாரம் ( 1948 - 1956 ) : வர்க்க இனத்துவ நிலைப்பாடுகள் | நித்நியானந்தன், வி | 2002

Powered By : Viruba